Sprawdź i zamieszkaj

znasz sprawę inwestycji spółki Leopard lub osiedla mieszkaniowego Żubr?
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Nie? To dla swojego dobra skontaktuj się z nami...

Możesz nam zaufać. Robiliśmy to już wiele razy.

Z zakupem wymarzonego mieszkania lub domu jest trochę jak z kupnem samochodu. Często kupujący nie widzi jego mankamentów. Dzięki naszej usłudze „Sprawdź i zamieszkaj” będziesz mieć zapewnione bezpieczeństwo od momentu wbicia pierwszej łopaty aż do momentu odebrania kluczy. Dzięki naszemu wsparciu otrzymasz: 

wykonywanie audytów prawnych nieruchomości (due diligence)
analiza kwestii prawnych związanych z wiarygodnością dewelopera
analiza umów rezerwacyjnych i przedwstępnych
analizy umów deweloperskich
analiza umów przenoszących własność
świadczenie usług w zakresie dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
przygotowywanie projektów umów o roboty budowlane związane z budową budynku mieszkalnego i wykańczaniem mieszkania
analiza stanu prawnego nieruchomości gruntowej (obciążenia, przyłącza do sieci mediów)
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Podstawowy
weryfikacja najważniejszych kwestii
 • weryfikacji stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej i wskazanie ewentualnych ryzyk inwestycji;
 • analiza umowy umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej lub umowy sprzedaży;
 • weryfikacja pośrednika nieruchomości lub dewelopera, analiza umowy z pośrednikiem nieruchomości
750
PLN netto
Standardowy
sprawdzamy nie tylko nieruchomość, ale też sąsiedztwo
 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej i wskazanie ewentualnych ryzyk inwestycji
 • analiza dokumentów związanych z nieruchomością
 • weryfikacja pośrednika nieruchomości lub dewelopera, analiza umowy z pośrednikiem nieruchomości
 • analiza pakietu umów dotyczących nieruchomości (umowa rezerwacyjna, umowa deweloperska, umowa przenosząca własność)
 • reprezentacja w postępowaniu przed sądem wieczystoksięgowym dot. wpisu prawa własności
od1500
PLN netto
Rozszerzony
weryfikujemy wszystko, co może mieć wpływ na transakcję
 • weryfikacji stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej i wskazanie ewentualnych ryzyk inwestycji
 • analiza dokumentów związanych z nieruchomością
 • weryfikacja dot. prawa pierwszeństwa i pierwokupu nieruchomości przysługujących lub mogących przysługiwać podmiotom trzecim
 • weryfikacja uzbrojenia działki oraz weryfikacja sposobu użytkowania nieruchomości sąsiednich
 • weryfikacja wszystkich umów dotyczących nieruchomości
 • weryfikacja pośrednika nieruchomości lub dewelopera, analiza umowy z pośrednikiem nieruchomości
 • analiza lub przygotowanie umów dotyczących nieruchomości
 • udział w negocjacjach z deweloperem lub kontrahentem
 • reprezentacja we wszystkich postępowaniach przed sądem wieczystoksięgowym
 • współpraca z notariuszem i doradztwo podatkowe
 • Do raportu przygotowanego dla inwestora dołączamy wypisy wraz z wyrysem z ewidencji gruntów, odpis pełny Księgi Wieczystej, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
od3000
PLN netto