Sprawdź i zainwestuj

PODSTAWOWY
weryfikacja najważniejszych kwestii
 • weryfikacji stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej i wskazanie ewentualnych ryzyk inwestycji
 • analiza jednej z umów dotyczących nieruchomości (umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej,umowy przedwstępnej lub umowy sprzedaży)
 • weryfikacja pośrednika nieruchomości lub dewelopera, analiza umowy z pośrednikiem nieruchomości
PLN850
STANDARDOWY
sprawdzamy nie tylko nieruchomość, ale regulacje wpływające na rentowność inwestycji
 • weryfikacji stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej i wskazanie ewentualnych ryzyk inwestycji
 • analiza dokumentów związanych z nieruchomością
 • weryfikacja dotychczasowego właściciela nieruchomości, pośrednika nieruchomości lub dewelopera, analiza umowy z pośrednikiem nieruchomości
 • analiza umów dotyczących nieruchomości
 • analiza umów z portalami pośredniczącymi w najmie krótkoterminowym;
 • analiza przepisów lokalnych mogących wprowadzać ograniczenia dla najmu krótkoterminowego lub konieczność uzyskania licencji
PLN2400
ROZSZERZONY
weryfikujemy wszystko, co może mieć wpływ na transakcję, rentowność inwestycji oraz kompleksowo zabezpieczamy interesy inwestora
 • weryfikacji stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej i wskazanie ewentualnych ryzyk inwestycji
 • analiza dokumentów związanych z nieruchomością
 • weryfikacja dot. prawa pierwszeństwa i pierwokupu nieruchomości przysługujących lub mogących przysługiwać podmiotom trzecim
 • weryfikacja wszystkich umów dotyczących nieruchomości
 • weryfikacja dotychczasowego właściciela, pośrednika nieruchomości lub dewelopera, analiza umowy z pośrednikiem nieruchomości
 • analiza lub przygotowanie umów dotyczących nieruchomości
 • udział w negocjacjach z deweloperem lub kontrahentem
 • współpraca z notariuszem i doradztwo podatkowe
 • analiza umów z portalami pośredniczącymi w najmie krótkoterminowym
 • analiza przepisów lokalnych mogących wprowadzać ograniczenia dla najmu krótkoterminowego lub konieczność uzyskania licencji
 • przygotowanie regulaminu dla najemców
 • przygotowanie projektów umów zawieranych z najemcami, w tym również umów najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego
PLN5000