Pakiety

PODSTAWOWY
weryfikacja najważniejszych kwestii
 • weryfikacji stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej i wskazanie ewentualnych ryzyk inwestycji;
 • analiza jednej z umów dotyczących nieruchomości (umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej,umowy przedwstępnej lub umowy sprzedaży);
 • weryfikacja pośrednika nieruchomości lub dewelopera, analiza umowy z pośrednikiem nieruchomości
PLN900
STANDARDOWY
sprawdzamy nie tylko nieruchomość, ale też sąsiedztwo
 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej i wskazanie ewentualnych ryzyk inwestycji
 • analiza dokumentów związanych z nieruchomością
 • weryfikacja pośrednika nieruchomości lub dewelopera, analiza umowy z pośrednikiem nieruchomości
 • analiza pakietu umów dotyczących nieruchomości (począwszy od umowy rezerwacyjnej, przez umowę deweloperską aż do umowy przenoszącej własność)
 • reprezentacja w postępowaniu przed sądem wieczystoksięgowym dot. wpisu prawa własności
PLN2000
ROZSZERZONY
weryfikujemy wszystko, co może mieć wpływ na transakcję
 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej i wskazanie ewentualnych ryzyk inwestycji
 • analiza dokumentów związanych z nieruchomością
 • weryfikacja dot. prawa pierwszeństwa i pierwokupu nieruchomości przysługujących lub mogących przysługiwać podmiotom trzecim
 • weryfikacja uzbrojenia nieruchomości oraz weryfikacja sposobu użytkowania nieruchomości sąsiednich
 • weryfikacja wszystkich umów dotyczących nieruchomości
 • weryfikacja pośrednika nieruchomości lub dewelopera, analiza umowy z pośrednikiem nieruchomości
 • analiza lub przygotowanie umów dotyczących nieruchomości
 • udział w negocjacjach z deweloperem lub kontrahentem
 • reprezentacja we wszystkich postępowaniach przed sądem wieczystoksięgowym
 • współpraca z notariuszem i doradztwo podatkowe
 • Do raportu przygotowanego dla inwestora dołączamy wypisy wraz z wyrysem z ewidencji gruntów, odpis pełny Księgi Wieczystej, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
PLN4500