Price List

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Podstawowy
weryfikacja najważniejszych kwestii
 • weryfikacji stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej i wskazanie ewentualnych ryzyk inwestycji;
 • analiza umowy umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej lub umowy sprzedaży;
 • weryfikacja pośrednika nieruchomości lub dewelopera, analiza umowy z pośrednikiem nieruchomości
500
PLN netto
Standardowy
sprawdzamy nie tylko nieruchomość, ale też sąsiedztwo
 • weryfikacji stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej i wskazanie ewentualnych ryzyk inwestycji;
 • analiza dokumentów związanych z nieruchomością (zapisów MPZP, studium, uchwał wspólnot mieszkaniowych, zapisów w Ewidencji Gruntów i Budynków);
 • weryfikacja pośrednika nieruchomości lub dewelopera, analiza umowy z pośrednikiem nieruchomości
 • analiza umów dotyczących nieruchomości (w tym umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, umowy rezerwacyjnej, umowy sprzedaży, umowy darowizny oraz umów najmu i dzierżawy),
 • reprezentacja w postępowaniu przed sądem wieczystoksięgowym dot. wpisu prawa własności.
1000
PLN netto
Rozszerzony
weryfikujemy wszystko, co może mieć wpływ na transakcję
 • weryfikacji stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej i wskazanie ewentualnych ryzyk inwestycji;
 • analiza dokumentów związanych z nieruchomością (zapisów MPZP, studium, uchwał wspólnot mieszkaniowych, zapisów w Ewidencji Gruntów i Budynków);
 • weryfikacja dot. prawa pierwszeństwa i pierwokupu nieruchomości przysługujących lub mogących przysługiwać podmiotom trzecim;
 • weryfikacja uzbrojenia nieruchomości oraz weryfikacja sposobu użytkowania nieruchomości sąsiednich;
 • weryfikacja wszystkich umów dotyczących nieruchomości (np. umowy dzierżawy, umowy najmu, ocena możliwości ich wypowiedzenia i kosztów z tym związanych);
 • weryfikacja pośrednika nieruchomości lub dewelopera, analiza umowy z pośrednikiem nieruchomości;
 • analiza lub przygotowanie umów dotyczących nieruchomości (w tym umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, umowy rezerwacyjnej, umowy sprzedaży, umowy darowizny oraz umów najmu i dzierżawy),
 • udział w negocjacjach z deweloperem lub kontrahentem;
 • reprezentacja we wszystkich postępowaniach przed sądem wieczystoksięgowym;
 • współpraca z notariuszem i doradztwo podatkowe
 • Do raportu przygotowanego dla inwestora dołączamy wypisy wraz z wyrysem z ewidencji gruntów, odpis pełny Księgi Wieczystej, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2500
PLN netto