Nieuczciwy sprzedawca

Nabywanie nieruchomości na rynku wtórnym cieszy się niesłabnącą popularnością. Niestety wielu sprzedających działa nieuczciwie i zataja przed nabywcą wady nieruchomości lub okoliczności, które sprawiają, że korzystanie z danej nieruchomości będzie utrudnione. Do takich okoliczności może należeć np. uciążliwe sąsiedztwo zakładów produkcyjnych albo ukryte wady konstrukcyjne. 

W styczniu tego roku nasza stała klientka prowadząca działalność w branży nowych technologii zwróciła się do nas z prośbą o przeprowadzenie procesu sprzedaży jej dotychczasowego mieszkania oraz nabycia nowego mieszkania w innym mieście w Polsce. Ze sprzedażą mieszkania naszej klientki nie było żadnych problemów. Niestety, doradzając w procesie nabycia nowej nieruchomości, spotkaliśmy się nie tylko z brakiem profesjonalizmu po stronie agencji nieruchomości pośredniczącej przy zawarciu transakcji, ale też z nieuczciwym sprzedawcą.

Sygnał ostrzegawczy – odmowa udostępnienia numeru księgi wieczystej

Nasze wątpliwości wzbudziło zachowanie agencji nieruchomości. Nie chciała ona udostępnić naszej klientce numeru księgi wieczystej mieszkania. Co więcej, projekt umowy przedwstępnej został przesłany naszej klientce dopiero na kilka godzin przed jej zawarciem. Co z niej wynikało? 

Przedmiotem umowy przedwstępnej była własność lokalu mieszkalnego. Tymczasem z księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości wynikało, że przedmiotem sprzedaży powinno być spółdzielcze własnościowego prawo do lokalu. Agencja nieruchomości wprowadziła naszą klientkę w błąd co do tytułu prawnego, który będzie jej przysługiwał. Dodatkowo agencja i sprzedający stanowczo odmawiali zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, którą zawsze rekomendujemy. 

Dlaczego tak bardzo rekomendowaliśmy naszej klientce zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego? Bo tylko taka umowa pozwala dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej na drodze sądowej.

Lokal był… przedmiotem najmu

Sprzedający również stanowczo sprzeciwił się dodaniu do treści umowy przedwstępnej postanowienia, w którym oświadcza, że lokal nie jest przedmiotem umowy najmu, a osobom trzecim nie przysługuje żaden tytuł prawny do korzystania z lokalu z pominięciem uprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Taka postawa sprzedającego wzbudziła nasze ogromne podejrzenia. Jak się później okazało, lokal był przedmiotem najmu, a sprzedający chciał przemilczeć ten fakt. Po ujawnieniu tej okoliczności zażądaliśmy, aby sprzedający przed zawarciem umowy przedwstępnej udostępnił naszej klientce treść aktualnie obowiązującej umowy najmu. Sprzedający tłumaczył, że umowę zgubił i nie pamięta dokładniej jej treści. Dopiero po naszej interwencji umowa najmu szczęśliwie się odnalazła. Okazało się jednak, że została zawarta na czas oznaczony (z datą obowiązywania do 2026 roku) bez możliwości jej wcześniejszego rozwiązania…

Nasze wsparcie uchroniło klientkę przed popełnieniem kosztownego błędu

Gdyby nasza klientka nie skorzystała z pomocy kancelarii i podpisała umowę przedwstępną, a następnie umowę przenoszącą własność, to okazałoby się, że nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu „wraz z lokatorami”. Musiałby podjąć dodatkowe kroki w celu rozwiązania umowy najmu. Dzięki naszej interwencji klientka nie podpisała umowy przedwstępnej i uniknęła ulokowania ponad dwóch milionów złotych w inwestycję, która przysporzyłaby jej masę problemów prawnych. Po tych wszystkich perturbacjach sprzedający przyznał, że postanowił sprzedać swoje prawo do lokalu, ponieważ najemcy odmawiali wcześniejszego rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron.

Jeżeli również masz wątpliwości co do stanu nieruchomości, którą masz zamiar kupić, a sama umowa udostępniona przez sprzedającego budzi Twoje obawy, napisz do nas na: office@ipsolegal.pl lub bezpośrednio do Agnieszki Kolbuch-Wągiel. Nasz zespół ds. prawa nieruchomości w ramach usługi SPRAWDŹ I ZAMIESZKAJ dokładnie sprawdzi stan prawny nieruchomości, umowę przedwstępną, umowę przenoszącą własność, oraz oceni ewentualne ryzyka. Wskaże także konkretne rozwiązania, które uchronią Twoje zdrowie i majątek.

Lokalizacja:
Kraków
Rok:
2020
Share